Narodnu skupštinu posjetili učenici četvrtog razreda OŠ „Sveti Sava“ iz Dubrave - Gradiška

Datum: 
23.11.2023 - 14:15

Povodom Međunarodnog dana djeteta, Narodnu skupštinu Republike Srpske danas su posjetili učenici četvrtog razreda OŠ „Sveti Sava“ Dubrave – Gradiška, koje je u Velikoj sali ugostio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić, koji je tom prilikom učenike upoznao sa radom i nadležnostima Narodne skupštine.

Tokom posjete predsjednik Stevandić održao je sastanak sa direktoricom škole Rajnom Soldat, kao i sa ombudsmanom i zamjenikom ombudsmana za djecu Gordanom Rajić i Andreom Stanković. Na sastanku je usaglašeno da je od suštinskog značaja upoznati djecu sa nacionalnim identitetom, naglasivši potrebu za sistemskim i institucionalnim djelovanjem. Svi prisutni su se složili da se u školama treba posvetiti veća pažnja u izučavanju porijekla, tradicije i običaja u cilju jačanja nacionalnog identiteta.