Odluka Kolegijuma o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2023. godini

Datum: 
16.02.2024 - 15:45

Na osnovu člana 23. alineja 14. i člana 47. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 16. februara 2024. godine donio je Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2023. godini.

Odluku možete vidjeti ovdje