Održana konstitutivna sjednica Odbora za reviziju

Datum: 
08.02.2023 - 11:00

Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas Prvu, konstitutivnu sjednicu u Jedanaestom sazivu.

Na sjednici su razmatrani Izvještaj revizije učinka „Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske“ i Izvještaj revizije učinka „Zaštita i očuvanje prirodnih dobara“, kao i Godišnji plan za reviziju za 2023. godinu.

Navedene izvještaje revizije učinka i Godinjši plan za reviziju za 2023. godinu, koje je Odboru za reviziju podnio glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Jovo Radukić, nakon razmatranja, Odbor je primio k znanju.

U vezi sa Izvještajem revizije učinka „Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske“ i Izvještajem revizije učinka „Zaštita i očuvanje prirodnih dobara“, Odbor za reviziju donio je zaključak kojim će zatražiti od nadležnih ministarstava u Vladi Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i drugih institucija, koje su obuhvaćene ovim izvještajima revizije učinka, da što prije Odboru dostave akcione planove za otklanjanje uočenih nedostataka u sprovođenju pronatalitetnih mjera, odnosno mjera zaštite i očuvanja prirodnih dobara.

Sprovedena revizija je pokazala da pronatalitetne mjere jedinica lokalne samouprave u primjeni nisu uspjele da značajnije podstaknu rađanje koje bi doprinijelo obnavljanju stanovništa na lokalnom i nivou Republike Srpske, te da u skladu s tim postoji potreba za sistematizacijom, redefinisanjem i unapređenjem mjera jedinica lokalne samouprave za podsticanje rađanja i podrške roditeljstvu u funkciji održivog demografskog razvoja u Republici Srpskoj, navedeno je u Izvještaju revizije učinka „Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske“.

Revizijom je utvrđeno da se aktivnosti na zaštiti prirodnih dobara ne sprovode na način da u dovoljnoj mjeri obezbijede očuvanje i unapređivanje biološke, geološke i pejzažne raznovrsnosti, istaknuto je u Izvještaju revizije učinka „Zaštita i očuvanje prirodnih dobara“

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Odbora za reviziju Mirjana Orašanin, a prisustvovali su članovi Odbora: Biljana Petković, Srđan Mazalica, Strahinja Bašević, Srđan Todorović, Nebojša Vukanović i Dragan Galić.