Održana obuka za sekretare klubova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i sekretare klubova delegata u Vijeću naroda Republike Srpske

Datum: 
08.12.2023 - 12:15

Obuka za sekretare klubova poslanika, poslaničkih grupa, kabineta potpredsjednika i generalnog sekretara u Narodnoj skupštini Republike Srpske i sekretare klubova delegata u Vijeću naroda Republike Srpske o temi „Razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju“ održana je danas u Maloj sali parlamenta, u organizaciji Odsjeka za demokratsko upravljanje Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Bosni i Hercegovini.

Predavač Aida Dolić istakla je da je cilj obuke razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju kroz dodatnu izgradnju direktnog, iskrenog i prihvatljivog načina komunikacije radi pobošljanja efikasnosti i efektivnosti u svakodnevnom radu sekretara.

Tokom obuke posebno je bilo govora o izgradnji asertivnog načina komunikacije, jačanju timskog rada, donošenju odluka i efikasnosti u radu, a sve u cilju unapređenja podrške zakonodavnom procesu.

Obrađene su i teme kreativnog rješavanja problema kroz nove obrasce ponašanja i učinka, emocionalne inteligencije na radnom mjestu i metoda efikasnog smanjenja stresa.

Riječ je o nastavku obuke za zaposlene u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz oblasti ljudskih resursa, koja je, u organizaciji Odsjeka za demokratsko upravljanje Misije OEBS-a u BiH, započeta 15. septembra, kada je održana prva radionica.