Okončana Šesta redovna sjednica Narodne skupštine, usvojeni Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu i Rezolucija o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta na lokaciji Trgovske gore

Datum: 
03.11.2023 - 18:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Šestoj redovnoj sjednici usvojila Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu – po hitnom postupku, kao i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2023.  godinu – po hitnom postupku.

Narodna skupština je usvojila Rezoluciju o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta „Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada“  na lokaciji Trgovske gore, Opština Dvor, Republika Hrvatska, uz prihvaćene amandmane.

U vezi sa Rezolucijom,  usvojen je Zaključak koji glasi: „Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da najmanje jednom godišnje izvještava Odbor za zaštitu životne sredine o aktivnostima u vezi sa izgradnjom i uspostavljanjem nuklearnog objekta 'Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada' na lokaciji Trgovske gore, Opština Dvor, Republika Hrvatska, a po potrebi o tom izvjesti i Narodnu skupštinu Republike Srpske“.

Usvojen je i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo.

Usvojeni su Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske i Nacrt zakona o zaštiti prirode, uz Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu u roku od 60 dana.

Narodna skupština usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 30. 6. 2023. godine, kao i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske  1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. godine.

Narodna skupština izabrala je Biljanu Vojvodić iz Banjaluke za direktora Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, na period od pet godina.

Na period od četiri godine, za članove Nezavisnog odbora izabrani su: Gojko Pavlović, Jovo Marković, Željka Mileusnić, Mile Tadić, Lana Oro, Radenko Vujasin i Saša Topić.

Novoizabrani sudija Ustavnog suda Republike Srpske Darko Radić položio je svečanu zakletvu na početku sjednice.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić okončao je rad Šeste redovnе sjednicе.