Okončana Deseta posebna sjednica, usvojeni Informacija i Zaključci u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH

Datum: 
17.02.2020 - 23:00

Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Desetoj posebnoj sjednici usvojila Informaciju u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH – prijedlog predsjednika Republike Srpske, kao i usaglašene Zaključke lidera parlamentarnih partija u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH.

Narodna skupština je sa 72 glasa za i dva protiv usvojila Informaciju u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH.

Parlament je sa 70 glasova za i dva protiv usvojio Zaključke u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH koje su usaglasili predsjednici parlamentarnih stranaka Milorad Dodik (SNSD), Mirko Šarović (SDS), Branislav Borenović (PDP), Nenad Nešić (DNS), Petar Đokić (SP), Nedeljko Čubrilović (DEMOS), Dragan Čavića (NDP) i Nenad Stevandić (US).

Usvojeni Zaključci:

1. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje privrženost Republike Srpske Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa IV.

2. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u instuticijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom Federacije BiH sa ciljem definisanja granične linije između   Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom II Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

4. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu i do poništenja sporne odluke Ustavnog suda BiH vezano za poljoprivredno zemljište Republike Srpske.

5. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa IV koji je Ustav BiH.

6. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da su Visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.

7. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

8. Narodna skupština Republike Srpske traži da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

Deseta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sazvana je na Zahtjev predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović u skladu sa članom 74. stav 3. Ustava Republike Srpske i sa članom 171. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.

Kolegijum, održan uoči početka sjednice, odobrio je obraćanje i liderima parlamentarnih stranaka: Miloradu Dodiku (SNSD), Mirku Šaroviću (SDS), Nenadu Nešiću (DNS), Branislavu Borenoviću (PDP), Petru Đokiću (SP), Draganu Čaviću (NDP) i Nenadu Stevandiću (US) u trajanju od po deset minuta.

Na početku sjednice, na prijedlog Komsiije za izbor i imenovanje, Narodna skupština je dodijelila mandat narodnom poslaniku Momčiću Antoniću (SNSD) nakon što je konstatovan prestanak mandata narodnom poslaniku Zoranu Tegeltiji koji je izabran za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.