Pismo predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske upućeno Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini

Datum: 
29.07.2022 - 11:45

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je uputio pismo Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Pismo prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

Potvrđujemo da je u Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, 27.07.2022. godine, dostavljena „Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine“.

Podsjećamo da su za nas obavezujući akti koje donosi Narodna skupština Republike Srpske, kao najviši zakonodavni i ustavotvorni organ vlasti Republike Srpske.

Prema tome, za nas je obavezujući i Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske od 10.03.2021. godine u vezi Ocjene rada visokog predstavnika, primjene Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstvanika u kome se navodi:

„Narodna skupština Republike Srpske smatra da je sprovođenje civilnog dijela mirovnog sporazuma odavno postignuto, a da su prisustvo i aktivnosti Kancelarije visokog predstavnika već dugi niz godina ozbiljan teret napretku BiH i nespojivi su sa pojmom Ustava BiH, te predstavljaju prepreku na njenom putu ka evropskim integracijama. Nakon 25 godina mira u BiH, krajnje je vrijeme da Kancelarija visokog predstavnika bude zatvorena i da odgovornost za budućnost i funkcionisanje BiH postane isključivo pravo i nadležnost naroda u BiH i njihovih političkih predstavnika, bez stranog uplitanja ili druge vrste ugrožavanja demokratskih procesa i mehanizama propisanih Ustavom BiH.“

U skladu sa Zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske smatramo da je neophodno da domaće institucije preuzmu odgovornost za funkcionisanje Bosne i Hercegovine i da su neprihvatljivi nedemokratski i necivilizacijski postupci da stranac nameće zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini.

Naglašavamo da je potpuno neprihvatljiva činjenica da neko ko pretenduje da bude međunarodni predstavnik podliježe pritisku sarajevske ulice i bošnjačkih političara, a ne uvažava stav legalnog i legitimnog demokratskog organa kao što je Narodna skupština Republike Srpske!

Narodna skupština Republike Srpske i dalje je opredijeljena za demokartizaciju društva i zalaže se za potpunu suverenost Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, bez prisustva visokog predstavnika i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, a što je nedopustivi presedan koji obesmišljava svaki pokušaj normalizacije odnosa, vladavine prava i procesa evropskih integrcija.