Potpredsjednik Duratović domaćin sastanka na kojem je predstavljen projekat „Energetska efikasnost“ učenika Mašinske i Elektrotehničke škole iz Prijedoru

Datum: 
15.03.2023 - 14:45

Na inicijativu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Mirsada Duratovića danas je u Narodnoj skupštini održan sastanak na kojem su direktori i učenici Mašinske i Elektrotehničke škole iz Prijedora ministru prosvjete i kulture Republike Srpske Željki Stojičić predstavili projekat Savjeta učenika „Energetska efikasnost“.

Na sastanku, kojem je prisustvovao narodni poslanik iz Prijedora Ognjen Vukojević, razgovarano je o značaju, mogućnostima realizacije i modalitetima finansiranja ovog projekta.

Direktori Mašinske i Elektrotehničke škole, Borislav Kojić i Zoran Mršić, informisali su potpredsjednika Duratovića i ministra Željku Stojičić o tome da su učenici, u okviru projekta „Ja građanin“, osmislili i izradili projekat „Energetska efikasnost“, čiji je cilj zamjena dotrajale stolarije na zgradi u kojoj su smještene ove dvije škole.

Oni su istakli da je mnogo urađeno na renoviranju, opremanju i postavljanju nove rasvjete u školskom objektu, ali da je najveći problem zastarjela i oštećena stolarija na školskom objektu.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić podržala je inicijativu učenika i uprave škola u okviru ovog projekta, istakavši da su vrata Ministarstva uvijek otvorena za sve inicijative i projekte čiji su ciljevi stvaranje boljih materijalnih uslova u školama i unapređenje obrazovnog procesa u Republici Srpskoj.

Poptredsjednik Duratović pohvalio je rad učenika i direktora ovih škola na ovom projektu, istakavši da je potreban zajednički angažman svih nadležnih institucija i Grada Prijedora kako bi se obezbijedila neophodna finansijska sredstva za zamjenu dotrajale stolarije.

Predsjednik Savjeta učenika Mašinske škole Mirnes Duratović poručio je da bi se zamjenom dotrajale stolarije značajno poboljšali uslovi za rad u ove dvije škole smještene pod jednim krovom i da bi se time riješio problem neadekvatne energetske efikasnosti.

Učenice Mašinske i Elektrotehničke škole, Jasmina Hadžić i Maja Zekanović, kazale su da ove dvije škole pohađa više od 900 učenika.

Na sastanku je razgovarano i o upisnoj politici u ovim stručnim školama i usklađivanju sa potrebama tržišta rada.