Raspisan javni konkurs za izbor Nezavisnog odbora

Datum: 
09.06.2023 - 08:00

Na osnovu člana 17. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 57/16, 110/16, 58/19, 82/19 i 18/22) i člana 58. stav (5) Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20)  i Odluke Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske, broj 02/4.01-1-011-1078-1/23 od 6. juna 2023. godine, Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske raspisuje javni konkurs za izbor Nezavisnog odbora.

Konkurs možete vidjeti ovdje