Raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje prisustva sjednicama Narodne skupštine i skupštinskih odbora u 2022. godini

Datum: 
18.11.2021 - 09:45

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 14, čl. 47. i 118. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20), objavljuje se

JAVNI POZIV

za dodjelu akreditacija

 za prisustvo sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske

i sjednicama odbora Narodne skupštine Republike Srpske

u 2022. godini

Zahtjev za dodjelu akreditacija mogu podnijeti nevladine organizacije, fondacije, sindikati i druga udruženja građana (u daljem tekstu: udruženja), registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05).

Osnovni kriterijum za dodjelu akreditacija je postojanje usklađenosti između registrovane djelatnosti podnosioca zahtjeva za dodjelu akreditacije i nadležnosti odbora čijim sjednicama se traži prisustvo.

Spisak svih skupštinskih odbora sa nadležnostima možete pogledati na veb-stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net .

Na veb-stranici Narodne skupštine možete preuzeti obrazac Zahtjeva za dodjelu akreditacije, uz koji je neophodno priložiti izvod iz registra ili ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u registar.

Zahtjev se može podnijeti do 3. decembra 2021. godine, do 16 časova, na adresu:          

Narodna skupština Republike Srpske

Odsjek za protokol

Trg jasenovačkih žrtava 1

78000 Banja Luka

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Odobravanjem prisustva sjednicama Narodne skupštine ili sjednicama odbora Narodna skupština Republike Srpske ne preuzima nikakvu finansijsku obavezu prema udruženjima kojima će dodijeliti akreditaciju.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.