Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu 25. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
10.12.2021 - 11:00

U okviru pripreme Dvadeset pete posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redoslijedu, i to:

1.         Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku.

2.         Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti - po hitnom postupku.

 

3.         Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi zakona i odluka koji su predviđeni za Dvadeset petu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

4.         Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

3.         Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - po hitnom postupku;

7.           Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske - po hitnom postupku;

8.         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - po hitnom postupku;

9.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

10.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;

11.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku;

12.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku;

13.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku;

14.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

15.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;

16.       Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu;

17.       Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu;

18.       Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2022. godini.   

5.         Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti - po hitnom postupku.

6.         Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

        1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku.

7.         Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika održaće sjednicu u ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine, u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji je  u nadležnosti Odbora:

     1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku.

8.         Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja održaće sjednicu u utorak, 14. decembra 2021. godine, u 8 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

3.         Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku.

9.         Odbor za reviziju održaće sjednicu u utorak, 14. decembra 2021. godine, u 8.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

     1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku.

10.       Odbor za privredu održaće sjednicu u utorak, 14. decembra 2021. godine, u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

3.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu - po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;

7.         Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2022. godini.

11.       Odbor za poljoprivredu održaće sjednicu u utorak, 14. decembra 2021. godine, u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku.

12.       Administrativna komisija održaće sjednicu u utorak, 14. decembra 2021. godine, u 9.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset pete posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

         1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku.