Stevandić: Narodna skupština Republike Srpske najbolji parlament u BiH

Datum: 
02.12.2022 - 14:15

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić rekao je da su prve dvije posebne sjednice Narodne skupštine, na kojima su birani delegati za Dom naroda parlamenta BiH i Vijeće naroda Republike Srpske, pokazale brzinu i operativnost u radu, što govori da je Narodna skupština najbolji parlament u BiH.

„Održavanjem ove dvije sjednice završili smo sve obaveze koje proističu iz rokova koje određuje Centralna izborna komisija /CIK/ BiH. Dakle, zapisnici o izboru delegata u Vijeće naroda Srpske biće predati na vrijeme u navedenu komisiju u Sarajevu, odnosno do 16.00 časova, što je i krajnji rok“, rekao je novinarima Stevandić.

Predsjednik Narodne skupštine je, po okončanju Druge posebne sjednice Narodne skupštine, izjavio da su zapisnici o izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH već dostavljeni CIK-u.