Stručne rasprave o Nacrtu zakona o poreskom postupku Republike Srpske i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske u četvrtak, 6. februara, u Maloj sali

Datum: 
31.01.2020 - 11:45

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske u četvrtak, 6. februara 2020. godine, u prostorijama parlamenta, održaće stručne rasprave o Nacrtu zakona o poreskom postupku Republike Srpske, sa početkom u 10.00 časova i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, sa početkom u 12.00 časova (Mala sala).

Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske možete vidjeti ovdje

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske možete vidjeti ovdje

Navedeni nacrti zakona usvojeni su na Osmoj redovnoj sjednici Narodne skupstine Republike Srpske.