Treća posebna sjednica u petak, 21. decembra, u 10 časova

Datum: 
17.12.2018 - 11:30

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da Treća posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bude održana u petak, 21. decembra 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kolegijum Narodne skupštine za sjednicu je predložio sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu – po hitnom postupku;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu - po hitnom postupku;
  3. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019–2021. godina - po hitnom postupku;
  4. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu – po hitnom postupku;
  5. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu - po hitnom postupku;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti - po hitnom postupku;
  7. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu;
  8. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2019. godinu.

U skladu sa članom 171. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske zakazivanje posebne sjednice zatražila je Vlada Republike Srpske.