U prvom nastavku 8. redovne sjednice Narodna skupština usvojila pet zakona

Datum: 
06.12.2019 - 13:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u prvom nastavku 8. redovne sjednice usvojila pet zakona i sedam nacrta zakona.

Usvojeni su sljedeći zakoni:  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima,  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti uz amandmane koji su postali sastavni dio zakona.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima proizilaze, prije svega, iz obaveze nastale Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-27/14 od 24. februara 2016. godine, kojom su odredbe člana 324. stav 2. i člana 326. stav 2. utvrđene kao neustavne.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima je potpunije i preciznije definisanje pojedinih odredaba Zakona koje su se u periodu primjene pokazale kao neprecizne i nedovoljno definisane, čime će se u znatnoj mjeri olakšati tumačenje i primjena zakona u praksi.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske sadržani su potrebi prilagođavanja poslovnih aktivnosti Garantnog fonda potrebama i uslovima tržišta u cilju jačanja konkurentnosti privrednih društava, koja bi se ostvarila putem poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti propisano je novo rasterećenje poslodavaca i stvaranje boljih uslova za rad i poslovni ambijent.

Odredbama Zakona poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju iz važećeg Zakona u 2020. godini biće vršena refundacija naknade plate u iznosu od 100% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate radniku. Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih svim poslodavcima.

Parlament je usvojio i sljedeće nacrte: Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske,  Nacrt zakona o visokom obrazovanju, Nacrt zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o sportu Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Nacrt zakona o visokom obrazovanju i Nacrt zakona o sportu upućeni su u javnu raspravu u trajanju od 90 dana, dok su Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske upućeni u stručnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Narodna skupština nije usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika Jelene Trivić, Draška Stanivukovića i Nebojše Vukanovića.

Osma redovna sjednica biće nastavljena u utorak, 10. decembra, u 10.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda:

  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;
  • Izvještaj Pravobranilaštva Republike Srpske o radu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine;
  • Prijedlog odluke o  raspuštanju Skupštine opštine Rudo;
  • Prijedlog odluke o  raspuštanju Skupštine opštine Teslić;
  • Prijedlog odluke o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje – Brčko i  Brčko – Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko – Bijeljina – Rača;
  • Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto – put Banja  Luka – Prijedor po skraćenom postupku.
  • Izbor i imenovanje.