Usvojena Deklaracija o zaštiti prava SPC na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori i devet zakona

Datum: 
25.06.2020 - 14:30

Narodna skupština Republike Srpske u prvom nastavku Desete redovne sjednice usvojila je Deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori i devet zakona.  

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o električnoj energiji uz usvojene amandmane, Zakon o visokom obrazovanju uz amandmane Vlade koji su postali sastavni dio zakona, Zakon o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, Zakon o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, Zakon o zaštiti mentalnog zdravlja, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj.

U Deklaraciji o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori, prijedlog klubova poslanika SNSD, DNS, DEMOS, NDP, US, SPS, SP,  konstatuje se da je usvajanje spornog Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom statusu vjerskih zajednica, Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na ostale vjerske zajednice.

Narodna skupština Republike Srpske poziva  vlasti u Crnoj Gori da prestanu sa pokušajima nasilnog otimanja crkava, manastira i imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da prestanu sa  protjerivanjem sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve pod izgovorom da nemaju crnogorsko državljanstvo, i da kroz dijalog sa crkvenim velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traže, na Ustavu i zakonima Crne Gore, rješenje ovog problema.

Narodna skupština Republike Srpske izražava zabrinutost zbog hapšenja, progona i premlaćivanja  episkopa i sveštenika  Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, i oštro osuđuje hapšenje, lišavanje slobode i krivični proces koji je pokrenut  protiv  episkopa budimljansko-nikšićkog i nekoliko  sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a vlasti u Crnoj Gori poziva da poštuju odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i  osnovnih sloboda, Povelju o osnovim pravima EU, te Ustavom zagarantovana osnovna ljudska i građanska prava Srba u Crnoj Gori.

U Deklaraciji se ističe da Narodna skupština Republike Srpske u potpunosti podržava sve napore koje čine mitropolija i eparhije Srpske pravoslavne crvke u Crnoj Gori, kako u Crnoj Gori tako i na međunarodnom planu,  u borbi za očuvanje prava na slobodno ispovjedanje vjere i prava na imovinu Srpske pravoslavne crkve.

Usvojeni Zakon o visokom obrazovanju postavlja rigoroznije uslove za osnivanje visokoškolskih ustanova, kao i rigoroznije kriterijume za izbore u naučnonastavna i umjetničkonastavna zvanja.

Radi olakšavanja finansijskog položaja studenata uvodi se oslobađanje od plaćanja školarina za redovne studente prvog i drugog ciklusa koji prvi put upisuju prvu godinu studija i prvi put upisuju svaku narednu godinu studija i koji prvi put obnavljaju završnu godinu studija prvog ciklusa.

Zakonom o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske uređuju se akreditacije, tematsko vrednovanje i spoljne, nezavisne, periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, te status, djelatnost, organizaciju i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Kako je na kraju sjednice rekao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, drugi nastavak Desete redovna sjednice je u  ponedjeljak, 29. juna 2020, u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda 10. redovne sjednice:

19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;

21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;

23. Prijedlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;

24. Nacrt zakona o faktoringu;

25. Nacrt zakona o upravnoj inspekciji;

26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;

28. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine;

29. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu;

30. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine;

31. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2019. godinu;

32. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;

33. Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja;

34. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

35. Izbor i imenovanja.