ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И РЕЗУЛТАТИМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 39. став 1. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 4/17), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И РЕЗУЛТАТИМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД

 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.   године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-820/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић