Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
68/22
20.07.2022

На основу члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој редовној сједници одржаној 6. јула 2022. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-737/22                                                                                                                                           ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2022. године                                                                                                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                    Денис Шулић