ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 15. тачка г) Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-825/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                 Др Ненад Стевандић