ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О ОДРЖАНОЈ ТЕМАТСКОЈ СЈЕДНИЦИ ПОД НАЗИВОМ „АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БИХ ПОВОДОМ НАМЈЕРЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ДА ОДЛАЖЕ РАДИОАКТИВНИ И НУКЛЕАРНИ ОТПАД НА ЛОКАЦИЈИ ТР

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој  редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О ОДРЖАНОЈ ТЕМАТСКОЈ СЈЕДНИЦИ ПОД НАЗИВОМ „АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БИХ ПОВОДОМ НАМЈЕРЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ДА ОДЛАЖЕ РАДИОАКТИВНИ И НУКЛЕАРНИ ОТПАД НА ЛОКАЦИЈИ ТРГОВСКА ГОРА У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ГРАНИЦЕ СА РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ И БИХ“

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију Одбора за заштиту животне средине о одржаној Тематској сједници под називом „Активности надлежних институција Републике Српске и БиХ поводом намјере Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора у непосредној близини границе са Републиком Српском и БиХ“.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-827/23                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић