ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ДУГУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и  члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој  редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ДУГУ

 СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о дугу са стањем на дан 31. 12. 2022. године.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-828/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић