Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
11/16
10.12.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је сљедеће 

З А К Љ У Ч К Е

о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  подржава закључке Владе Републике Српске број:04/1-012-2-2755/15 од 10.12.2015. године.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да одмах спроведе  закључке Владе Републике Српске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од представника  Републике Српске у институцијама БиХ да без одлагања  реагују на адекватан  начин  поводом најновијих дешавања у Новом Граду. 

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

         

Број: 02/1-021-1577/15                                                                                              По овлаштењу

Датум: 10. децембар 2015. године                                                     Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                    Ненад Стевандић