Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности

Верзија за штампањеPDF верзија
15.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој посебној сједници одржаној 10. децембра 2021. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у  вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ

у области одбране и безбједности

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност на Одлуку, број 01-511/05 од 30. августа 2005. године („Службени гласник Републике Српске“, број 82/05) и Одлуку о давању овлашћења Влади Републике Српске да потпише Споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ са Владом Федерације БиХ, број 01-824/05 од 28.12.2005. године („Службени гласник Републике Српске“, број 117/05).

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ потписан са Владом Федерације БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе из области одбране и безбједности.

 

  1. Закон о одбрани Босне и Херцеговине, Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, Закон о обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине и Закон о државној агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу законе из области одбране и безбједности.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

     Број: 02/1-021-1033/21                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 10. децембар 2021. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Денис Шулић