Закључци у вези политичко-економске ситуације у Босни и Херцеговини

Верзија за штампањеPDF верзија
04.02.2022

 

            На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет седмој посебној сједници одржаној 1. фебруара 2022. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези политичко-економске ситуације у Босни и Херцеговини

 

 1. Народна скупштина Републике Српске констатује да нису престали разлози због којих је Народна скупштина Републике Српске усвојила закључке на Двадесетoj посебној сједници  одржаној дана 30.7.2021. године.
 2. Народна скупштина Републике Српске констатује да су се представници Републике Српске у институцијама БиХ понашали и дјеловали у складу са закључцима усвојеним на Двадесетој посебној сједници одржаној дана 30.7.2021. године.
 3. Народна скупштина тражи да представници Републике Српске изабрани у Парламентарну скупштину БиХ предложе Закон о забрани злоупотребе појма геноцид.
 4. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да у парламентарну процедуру упути Закон о финансирању невладиних организација.
 5. Народна скупштина Републике Српске подржава што скорије усвајање и ступања на снагу Закона о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину.
 6. Народна скупштина Републике Српске ће основати радно тијело за борбу против корупције и својим актима предвидјети да на челу тог радног тијела буде  представник опозиције.
 7. Народна скупштина Републике Српске тражи од Парламентарне скупштине БиХ да прије сваке сједнице достави Народној скупштини све материјале на разматрање ради заузимања ставова у адекватном временском року.
 8. Народна скупштина тражи од Савјета министара БиХ да прије сваке сједнице достави све материјале Влади Републике Српске на разматрање ради заузимања ставова у адекватном временском року.
 9. Народна скупштина тражи од Предсједништва БиХ да прије сваке сједнице достави све материјале Предсједнику Републике Српске ради заузимања ставова у адекватном временском року.
 10. Народна скупштина Републике Српске сматра да је у складу са закључцима са Двадесете посебне сједнице, да представници Републике Српске у Парламентарној скупштини БиХ, Савјету министара БиХ и Предсједништву БиХ могу да присуствују сједницама, али на начин да у свом одлучивању уважавају ставове и одлуке Народне скупштине Републике Српске,  Владе Републике Српске и Предсједника Републике Српске, респективно.
 11. Народна скупштине Републике Српске предлаже Предсједнику Републике Српске да упути поновни позив представницима институција и других конститутивних народа из ФБиХ за разговор и дијалог о могућим рјешењима за превазилажење тренутне кризе у БиХ.
 12. Народна скупштина Републике Српске остаје при ставу да БиХ може егзистирати само на бази Устава БиХ и договора између два ентитета и три конститутивна народа.
 13. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

 

     Број: 02/1-021-77 /22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 1. фебруар 2022. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић