Закључци у вези са Извјештајем о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина

Верзија за штампањеPDF верзија
113/16
15.12.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој сједници, одржаној 15. децембра 2016. године, донијела је сљедеће  

З А К Љ У Ч К Е

у вези Извјештајa о анализи и плану активности

 по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да сагледа могућност враћања процеса ексхумација у надлежност окружних и кантоналних тужилаштава, како би се процес ексхумација убрзао и вратио у законске оквире.
  2. Народна скупштина Републике Српске захтјева од представника Републике Српске у Савјету министара Босне и Херцеговине да  покрене питање реформе Института за нестала лица Босне и Херцеговине, прије свега његове управљачке структуре.
  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1437/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар  2016. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                   Недељко Чубриловић