Закључци у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
08.06.2022

На основу чл. 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет првој посебној сједници одржаној 6. јуна 2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч К Е

у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске.
  2. Република Српска  остаје посвећена очувању мира у БиХ и региону кроз сарадњу на регионалним интеграцијским и безбједносним иницијативама, те подржава укључење БиХ у иницијативу „Отворени Балкан“.
  3. Република Српска је опредијељена за поштовање, придржавање и спровођење Дејтонског споразума као и за интеграцију БиХ и Републике Српске у Европску унију, уз поштовање принципа међусобног уважавања, те сматра да су ова два процеса компатибилна и да се међусобно надопуњавају.
  4. Народна скупштина Републике Српске констатује да је доношење одлука о сукобу између Русије и Украјине у надлежности Предсједништва БиХ и да Предсједништво БиХ није донијело одлуку о увођењу санкција Руској Федерацији.
  5. Вођење спољне политике БиХ је у надлежности Предсједништва БиХ и само одлуке донијете консензусом и на уставан начин у Предсједништву БиХ могу бити сматране за званичан став БиХ о спољнополитичким питањима, те у складу с тим осуђују се једнострани поступци и иступања представника институција БиХ мимо званичних ставова.
  6. Народна скупштина Републике Српске тражи од представника Републике Српске у заједничким институција БиХ да гласају против увођења санкција Руској Федерацији и да заступају неутралан став БиХ и Републике Српске у руско-украјинском сукобу, а у складу са заштитом интереса Републике Српске.
  7. Народна скупштина Републике Српске сматра да је мисија ALTEA потребна у циљу очувања мира и стабилности и да треба да остане у БиХ у складу са мандатом који јој Резолуцијом даје Савјет безбједности Уједињених нација.
  8. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да предузме све мјере како би обезбиједила свим грађанима Републике Српске довољну количину животних намирница, енергената и електричне енергије, те ублажила инфлаторни удар на животни стандард грађана.
  9. Народна скупштина Републике Српске констатује да се примјена Закључака у вези са Информацијом о преносу належности са Републике Српске на ниво БиХ, од 10. децембра 2021. године, одлаже за шест мјесеци како се избјегло додатно усложњавање спољнополитичке позиције Републике Српске у сложеним геополитичким околностима.
  10. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

Број: 02/1-021-602/22                                                                                                                             ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јун 2022. године                                                                                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                     Денис Шулић