З А К Љ У Ч А К у вези разматрања Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 - 2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези разматрања

Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја

Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009. – 2020. године

 

 

 

  1. Имајући у виду да је Споразум о цивилној имплементацији мировног споразума - Анекс 10 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини испунио сврху свог постојања и да даље постојање Високог представника представља кршење свих демократских принципа и препреку европским интеграцијама БиХ, позивамо представнике међународне заједнице у БиХ да својим ауторитетом спријече најављено именовање новог Високог представника и да омогуће затварање Канцеларије Високог представника у 2021. години.

 

  1. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-153/21                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                Недељко Чубриловић