Одлуке

Нпр. 16.06.2024
Нпр. 16.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Одлука о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума 87/16 11.10.2016
Одлука о давању посебно овлашћења 87/16 11.10.2016
Одлука о расписивању републичког референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о расписивању републичког референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о избору чланова Републичке комисије за спровођење референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2016. годину 62/16 14.07.2016
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Одлука о усвајању Омладинске политике Републике Српске од 2016. до 2020. године 62/16 14.07.2016
Одлука о усвајању Стратегије подстицања страних улагања у Републику Српску од 2016. до 2020. 56/16 23.06.2016
Одлуку о усвајању Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године 56/16 23.06.2016

Pages