Одлука о констатовању престанка мандата народног посланика, Број: 02/1-021-459/23

Верзија за штампањеPDF верзија
41/23
12.05.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници, одржаној 26. априла 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о констатовању престанка мандата народног посланика 

 

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске констатује да је Денису Шулићу престао мандат народног посланика, са листе политичког субјекта САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК, са даном 14. мартом 2023. године.

 

 

  

II

 

          Ова одлука објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број 02/1-02-459/23                                                                                                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 26. април 2023. године                                                                                                                                                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић