Одлука о потврди мандата народног посланика, Број: 02/1-021-462/23

Верзија за штампањеPDF верзија
41/23
12.05.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 1. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници, одржаној 26. априла 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о потврди мандата народног посланика

 

 

 

I

 

        Народна скупштина Републике Српске потврђује мандат народног посланика Милки Савић, додијељен са листе политичког субјекта СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА.

  

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-462/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 26. април 2023. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић