Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Деветнаестој сједници одржаној 6.  јула 2017. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору вршиоца

дужности правобраниоца Републике Српске

 

 

Члан 1.

         У поступку доношења Одлуке о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске, до избора правобраниоца Републике Српске,  утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука  раније ступи на снагу.

Члан 2.

         Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-759/17                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2017. године                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић