Буџет Републике Српске за 2009. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
126/08
23.12.2008

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 183. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07) а након разматрања Приједлога буџета Републике Српске за 2009. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој посебној сједници одржаној 23. децембра 2008. године, донијела је сљедећу

Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2009. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2009. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2009. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број службеног гласника: 126/08