Декларација о предмету, број: У-4/04 у вези са иницијативом пред Уставним судом Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
24.03.2006

Полазећи од чињенице да се међународни суверенитет, идентитет и интегритет Босне и Херцеговине може очувати само уколико је унутар БиХ успостављен унутрашњи суверенитет, идентитет и интегритет два ентитета и три конститутивна народа.

Одбацујући очиту намјеру члана Предсједништва Босне и Херцеговине и лидера СДА Сулејмана Тихића да разним политичким иницијативама разори легитимитет и легалитет Републике Српске, као што је и иницијатива пред Уставним судом Босне и Херцеговине коју је покренуо ради оспоравања ентитетских симбола, химне и празника Републике Српске.

Схватајући сву штетност оваквих поступака по међуентитетске и међуетничке односе са становишта потребе јачања међусобног повјерења и толеранције за добробит и будућност свих у Босни Херцеговини, а што је основни циљ Дејтонског мировног споразума и Устава Босне и Херцеговине.

Полазећи од општеприхваћене научне дефиниције појма „симбол“ и чињенице да су симболи неодвојиви дио идентитета дубоко укоријењени у историју и традицију одређеног народа и грађанства.Опредијељени за Босну и Херцеговину по мјери свих њених народа и грађана.

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и 175. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 22/05), Народна скуштина Републике Српске, на Тридесет четвртој посебној сједници одржаној 24. марта 2006. године, донијела је сљедећу

ДЕКЛАРАЦИЈУ О ПРЕДМЕТУ, БРОЈ: У-4/04 У ВЕЗИ СА ИНИЦИЈАТИВОМ ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Република Српска је политичко-правни ентитет дефинисан Уставом Босне и Херцеговине који има право на симболе који су јој примјерени као уређеној и доказано стабилној демократској творевини, која је имплементирала све норме међународног права, а посебно оне које се односе на људска и грађанска права и слободе и права на етнички, вјерски и културни идентитет свих националних заједница које живе у њој.

Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је Устав Републике Српске усаглашен са Уставом Босне и Херцеговине па и у дијелу одредби о правима на симболе које је верификовала Венецијанска комисија као правни ауторитет.

Знамења Републике Српске нису утемељена на дискриминацији и поништавању других националних и етничких идентитета, она су знамења и симболи сва три конститутивна народа и у њиховим вриједностима уграђене су општечовјечанске вриједности и искуство.

Народна скупштина Републике Српске одбацује иницијативу Сулејмана Тихића пред Уставним судом Босне и Херцеговине као политички, а не правно заснован акт, чији прикривени циљ је разарање легалитета и легитимитета Републике Српске и уставно-правног поретка Босне и Херцеговине.

Народна скупштина Републике Српске сматра и упозорава да одлука Уставног суда Босне и Херцеговине у вези са иницијативом Сулејмана Тихића може имати крупне посљедице на остваривање истинског помирења и интеграције народа и грађана Босне и Херцеговине као основих циљева Дејтонског мировног споразума и Устава Босне и Херцеговине. Тихићево поимање равноправности и конститутивности народа и грађана Босне и Херцеговине, изнесено кроз поменуту иницијативу, није правно и политички рационално, већ механичко и ако би било прихваћено од Уставног суда Босне и Херцеговине може за посљедицу имати суштинску дискриминацију огромног броја грађана Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске Тихићеву иницијативу разумије као израз непомирљиве одбојности према свему што испољава идентитет Републике Српске и српског народа - чији крајњи циљ је жеља за грађењем новог „босанског идентитета“ као негације идентитета конститутивног народа и равноправних ентитета у Босни Херцеговини, што одлучно одбацујемо.

Народна скупштина Републике Српске позива Међународну заједницу да у Босни и Херцеговини осуди и заустави радикализацију међунационалних односа кроз овакве иницијативе које објективно могу зауставити општи напредак и урушити постигнути степен повјерења унутар Босне и Херцеговине.

Народна скупштина Републике Српске објављује пуну спремност да се искористе сва правна и политичка средства укључујући и право на референдум грађана Републике Српске да би одбранили наше легитимне интересе и сачували идентитет потврђен Дејтонским мировним споразумом.

II

Ова декларација ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-267/06

Датум: 24. март 2006. године

{}

Број службеног гласника: 38/06