Декларација о проглашењу 2004. и 2005. године "Годинама младих и солидарности"

Верзија за штампањеPDF верзија
12/04
23.01.2004

Имајући у виду потребу појачане друштвене бриге о питањима и проблемима младих људи у нашем друштву, чији је положај постао веома сложен због дугогодишњег транзиционог периода и низа објективних тешкоћа које друштво има, проблеми младих постају све изражајнији. Захвата их осјећај несигурности и безперспективности. То се огледа одсуством њихове воље да значајније учествују у новонасталим друштвеним кретањима и губљењем наде да се могу догодити промјене које би означиле почетак једне нове фазе у којој би се на отворена тешка питања њиховог положаја почела проналазити рјешења. Млади људи у нашој земљи су били у највећој мјери жртве рата у Босни и Херцеговини и постоји потреба да се њихов положај у друштву постави у ред приоритета за рјешавање.

Поред тога, тешкоће које су задесиле друштво нису на једнак начин погодиле све друштвене слојеве и неодрживо би било да се на ту чињеницу не реагује. Веома су бројне категорије грађана којима је свакодневни живот веома тежак, а они чине већину становништва и код њих је развијен захтјев за појачаном друштвеном бригом, док се на другој страни налазе они грађани који су стицајем околности били мање захваћени посљедицама рата и укупних промјена у друштву и живе релативно нормално. Такав несклад између већине становништва које живи тешко и мањине која живи добро, води дугорочно ка конфликту и нестабилности и зато је потребно покренути разне мјере усклађивања таквог односа примјеном поред осталих мјера и принципа солидарности.

Народна скупштине Републике Српске на Тринаестој сједници Народне скупштина Републике Српске, одржаној 23. јануара 2004. године, у с в а ј а

 

Декларацију о проглашењу 2004. и 2005. године "Годинама младих и солидарности"

 

 

I

Којом се 2004. и 2005. године проглашавају ''Годинама младих и солидарности''.

Народна скупштина Републике Српске ће на приједлог Владе Републике Српске донијети програм мјера и активности које ће трајати и бити остварене у току 2004. и 2005. године са циљем појачане бриге о младима, побољшавањем њиховог друштвеног положаја и пружању помоћи угроженим грађанима.

Народна скупштина Републике Српске ће дати подршку да се у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине донесе иста Декларација којом се 2004. и 2005. године проглашавају ''Годинама младих и солидарности''.

II

Ова декларација ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-38/04

Датум: 23. јануара 2004. године

Предсједник народне скупштине Др Драган Калинић

Број службеног гласника: 12/04