Економска политика за 2007

Верзија за штампањеPDF верзија
73/07
03.07.2007

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176. и члана 180. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Приједлога Економске политике за 2007. годину, Народна скупштина Републике Српске на Трећој посебној сједници, одржаној 03. јула 2007. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Економску политику за 2007. годину.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 1181/07

Датум: 03. јул 2007. године

Број службеног гласника: 73/07