Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за период април 2006 – април 2007. године

Верзија за штампањеPDF верзија
53/06
16.05.2006

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 173., 174., и 178. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет четвртој сједници, одржаној 16. маја 2006. године, донијела је сљедећу

Одлуку о усвајању Оријентационог програма рада Народне скупштине Републике Српске за период април 2006 – април 2007. године

I

Усваја се Оријентациони Програм рада Народне скупштине Републике Српске за период април 2006 – април 2007. године.

II

Саставни дио ове одлуке је Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за период април 2006 – април 2007. године.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-595/06

Датум: 16. мај 2006. године

 

Оријентациони Програм рада Народне скупштине Републике Српске за период април 2006 – април 2007. године можете преузети.

Број службеног гласника: 53/06