Препоруке Народне скупштине Републике Српске за вођење структурисаног дијалога

Верзија за штампањеPDF верзија
61/11
01.06.2011

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182. и 185. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Приједлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расписивању републичког референдума (број: 01-614/11, од 13. 04. 2011. године, ''Службени гласник Републике Српске'', број 45/11), Народна скупштина Републике Српске на Седмој сједници, одржаној 01. јуна 2011. године, донијела је сљедеће

Препоруке Народне скупштине Републике Српске за вођење структурисаног дијалога о систему правосуђа

1. У односу на најављени Дијалог, Народна скупштина утврђује сљедеће препоруке за краткорочне акције у систему правосуђа:

Народна скупштина сматра да је хитно потребно промијенити ситуацију у процесуирању ратних злочина, а нарочито (не ограничавајући се само на):

 • анализирати и побољшати стратегију процесуирања ратних злочина, а нарочито хронолошко процесуирање злочина са почетка ратног сукоба,
 • процесуирати починиоце бројних документованих злочина над српским цивилним становништвом,
 • одмах прекинути са заштитом од одговорности високопозиционираних политичких и војних званичника тзв. Републике БиХ и његовања културе некажњавања у другом Ентитету.

Народна скупштина тражи изједначавање грађана пред судом и хитно поштовање Европске конвенције о заштити људских права и пратећих протокола, путем обустављања процесуирања ратних злочина ретроактивном примјеном Кривичног закона БиХ из 2003. године, укључујући и ревизију пресуда које су засноване на истом.

Народна скупштина препоручује редефинисање другостепеног поступка пред Судом БиХ, јер досадашња пракса да предсједник Суда именује и судије у Апелационом вијећу, не представља довољну правну заштиту и обезбјеђење неопходног права на правично суђење.

Народна скупштина тражи прекид досадашње праксе и законско, потпуно, уређење ситуације у којој Суд БиХ не би могао преузимати предмете од других правосудних инстанци, ентитетских правосудних органа, који имају недвосмислену уставну надлежност у тим предметима.

1. У односу на најављени Дијалог, Народна скупштина утврђује сљедеће препоруке за дугорочне акције, као широк оквир за представљање ставова Републике Српске о систему правосуђа:

Стање у правосуђу у Босни и Херцеговини, након проведене реформе, а добрим дијелом управо због ње, је неодрживо и захтијева системску реформу.

Реформа правосуђа треба да уважава:

 • Уставно уређење Босне и Херцеговине, са јасно додијељеним надлежностима у области правосуђа,
 • Јасне европске стандарде, укључујући: оснивачке акте Европске Уније, секундарне изворе права Европске Уније, обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању,
 • те да анализира добре праксе из земаља сложеног државног уређења.

Реформом треба обухватити све сегменте правосуђа на нивоу Босне и Херцеговине, а нарочито, не искључујући и не ограничавајаћи се само на:

 • Уставни суд БиХ,
 • Суд и Тужилаштво БиХ,
 • Високи судски и тужилачки савјет БиХ.

Народна скупштина сматра да је нарочито, поред претходно наведених препорука, потребно:

 • Донијети Закон о Уставном суду БиХ,
 • Преуредити систематски и рестриктивно питања одлучивања о апелационим надлежностима на нивоу БиХ,
 • Онемогућити оцјењивање уставности подзаконских општих аката ентитетских и локалних органа власти на нивоу БиХ,
 • Онемогућити преиспитивање одлука ентитетских уставних судова на нивоу БиХ,
 • Успоставити другачији систем, структуру и надлежности правосуђа на нивоу БиХ, посебно у домену кривичних поступака, преузимања предмета, надлежности и динамике рјешавања предмета код редовних судова, унутрашње структуре која треба поштовати двоентитетско уређење БиХ,
 • Раздвојити судски и тужилачки савјет,
 • Успоставити ентитетске судске и тужилачке савјете,
 • Преуредити структуру, начин избора и одлучивања судских и тужилачких савјета,
 • Изузети надлежности у погледу уставних судова из судских и тужилачких савјета,

Другачије правно уредити положај судија и тужилаца.

 1. Ове препоруке ће се објавити у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-869/11

Датум: 01. јуни 2011. године

Број службеног гласника: 61/11