Ребаланса буџета Републике Српске за 2013. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
106/ 13
28.11.2013

На основу  члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11) а након разматрања Приједлога Ребаланса буџета Републике Српске за 2013. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет другој сједници одржаној 28. новембра 2013. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Ребалана буџета Републике Српске за 2013. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџета Републике Српске за 2013. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Републике Српске за 2013. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-2409/13                                                    

Датум: 28. новембар 2013. године        

Број службеног гласника: 106/ 13