Усвојени закони

Нпр. 24.02.2024
Нпр. 24.02.2024
Називsort descending Службени гласник Датум Преузми
Закон о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица 38/22 05.05.2022 Package icon Zakona o medjubankarskim naknadama kod platnih trans na osnovu platnih kartica.zip
Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o dop Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Закон о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске 90/23 12.10.2023 Package icon zakon_o_dop_zakona_o_sprecavanju_sukoba_interesa_u_organima_vlasti_rs.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину 106/22 01.11.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o izvrsenju Budzeta RS za 2022. godinu, hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgodjenom placanju poreskog duga cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске 90/23 12.10.2023 Package icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_prekrsajima_rs_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о раду 119/21 11.01.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o radu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 28/23 27.03.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o Fondu za razvoj i zaposljavanje RS, hp.zip
Закон о измјенама Уредбе са законском снагом о Kомпензационом фонду Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompezacionom fondu RS.zip
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o Fondu za razvoj i zaposljavanje RS.zip
Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o PIO.zip
Закон о измјени Закона о порезу на доходак 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o porezu na dohodak_0.zip
Закон о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dopuni Zakona o obezbjedjenju kvaliteta u vis obr.zip
Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 118/07 27.12.2007 Package icon Zakon_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_prosvjete_i_kulture_RS.zip
Закон о Посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце 28/23 27.03.2023 Package icon Zakon seksualne zloupotrebe...djece_.zip
Закон о стандардизацији у Републици Српској 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o standardizaciji u RS.zip
Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o strateskom planiranju i upravljanju razvojem u RS cirilica.zip
Закон о Фонду солидарности Републике Српске 90/23 12.10.2023 Package icon zakon_o_fondu_solidarnosti_rs.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih lica u jav ust u obl zdr.zip