Усвојени закони

Нпр. 03.02.2023
Нпр. 03.02.2023
Називsort descending Службени гласник Датум Преузми
Закон о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица 38/22 05.05.2022 Package icon Zakona o medjubankarskim naknadama kod platnih trans na osnovu platnih kartica.zip
Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o dop Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину 106/22 01.11.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o izvrsenju Budzeta RS za 2022. godinu, hp.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgodjenom placanju poreskog duga cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о раду 119/21 11.01.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o radu.zip
Закон о измјенама Уредбе са законском снагом о Kомпензационом фонду Републике Српске 37/22 05.05.2022 Package icon Zakon izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompezacionom fondu RS.zip
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o Fondu za razvoj i zaposljavanje RS.zip
Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o PIO.zip
Закон о измјени Закона о порезу на доходак 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o porezu na dohodak_0.zip
Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 118/07 27.12.2007 Package icon Zakon_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_prosvjete_i_kulture_RS.zip
Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o strateskom planiranju i upravljanju razvojem u RS cirilica.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih lica u jav ust u obl zdr.zip
Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zapos u javn slubama RS.zip
Zakon o zaštiti naziva Republike Srpske 73/08 16.07.2008 Package icon Zakon_o_zastiti_naziva_RS.zip
акон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 67/13 18.07.2013 Package icon Zakon_o_izmj_i_dop_Zakona_o_poreskom_postupku.zip
Аутентично тумачење Закона о преносу средстава друштвене у државну својину (''Службени гласник Републике Српске '', број 4/93) 74/07 18.07.2007
Аутентично тумачење Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града (''Службени гласник Републике Српске, број 17/00) 62/04 29.06.2004
Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност 42/ 15 21.05.2015