Закон о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске