Јавне расправе

Нпр. 06.12.2023
Нпр. 06.12.2023
Називsort ascending Датум Преузми
Закључак у вези са Нацртом породичног закона 23.06.2022 Package icon Nc Porodicni zakon.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ РЕГИСТРУ И ЈАВНОСТИ РАДА НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 29.09.2023 Package icon nacrt_zakona_o_posebnom_registru_i_javnosti_rada_neprofitnih_organizacija.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o pcelarstvu.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o predskolskom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама 21.07.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o poljoprivrednim zadrugama.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 09.02.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o premjeru i katastru RS_0.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 06.11.2023 Package icon nc_zakon_o_zastiti_prirode.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске 23.06.2022 Package icon Nc zakon o privremenom izdrzavanju djece RS.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске 24.03.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о туризму 23.06.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o turizmu_0.zip

Pages