Одржана стручна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит

Датум: 
05.04.2019 - 12:30

Стручна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, чији предлагач је Влада Републике Српске, одржана је данас у просторијама Народне скупштине Републике Српске, у организацији Одбора за финансије и буџет.

Потпредсједница Народне скупштине Републике Српске и предсједница Одбора за финансије и буџет Жељка Стојичић истакла је да је циљ стручне расправе да чланови Одбора и остали народни посланици добију потребне информације, стручна мишљења и коментаре стручне јавности о предложеним измјенама и допунама Закона о порезу на добит који је у скупштинској процедури.

Основне измјене и допуне Закона о порезу на добит на почетку расправе образложила је помоћник министра финансија Републике Српске Слободанка Поповић.

У образложењу је наведено да се предложеним законом, за разлику од релевантних одредаба важећег Закона о порезу на добит, на другачији начин уређује пореска олакшица по основу улагања у производне дјелатности, а која је превасходно предложена са циљем да се поспјеши инвестирање у производне дјелатности у Републици Српској, те да се тако стимулише производна дјелатност.

Истакнуто је да Република Српска у протеклом периоду у континуитету, путем умањења основице пореза на добит, поспјешује реинвестирање, чиме се јача производна основа привреде Републике Српске. Тако је и овим приједлогом уређено да порески обвезник може да изврши умањење пореске основице пореза на добит за вриједност улагања у опрему и постројења за обављање регистроване производне дјелатности.

Такође, значајна је измјена која се односи на амортизацију сталне имовине која није у власништву пореског обвезника, али под условима да улагања која је он извршио у туђу сталну имовину коју користи повећавају набавну вриједност средства, а која не умањује закупнину дефинисану уговором о закупу.

Сви приједлози, мишљења и ставови стручне јавности који су изнесени током расправе о овом нацрту закона биће достављени Одбору за финансије и буџет.

У стручној расправи учествовали су чланови Одбора за финансије и буџет Јелена Тривић, Зоран Видић, Милорад Софренић и Срђан Тодоровић, као и представници Пореске управе Републике Српске, Фискалног савјета Републике Српске, Агенције за развој малих и средњих предузећа Републике Српске, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Удружења економиста Републике Српске и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Економског факултета Универзитета у Бањалуци и Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Народна скупштина Републике Српске у марту је на Трећој редовној сједници усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, уз закључак о упућивању у стручну расправу.