Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему Десете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
11.06.2020 - 14:30

 

У оквиру припреме Десете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске ће се одржати по сљедећем редослиједу, и то:

 

1.            Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће  сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Десете редовне сједнице у надлежности Одбора:

1.            Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину;

2.            Приједлог закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;

3.            Приједлог закона о заштити менталног здравља;

4.            Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1 – 31.12. 2019. године.

 

2.            Законодавни одбор, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и одлуке које су предвиђене за Десету редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.  

 

3.            Одбор за финансије и буџет, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из  надлежности Одбора:

1.            Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ (FIN˚ 90.345);

2.            Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској (FIN˚ 88484);

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

4.            Нацрт закона о факторингу;

5.            Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу – грађанска иницијатива;

6.            Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1 – 31. 12. 2019. године;

7.            Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину;

8.            Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2019. године.

 

4.            Одбор за питања дјеце, младих и спорта, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из  надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању – по хитном поступку;

2.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању – по хитном поступку;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку;

4.            Приједлог закона о обезбјеђивању квалитета у високом образовању Републике Српске;

5.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

6.            Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2019. године;

7.            Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2019. годину.

 

5.            Одбор за образовање, науку, културу и информисање, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године, са почетком у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Велика сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању – по хитном поступку;

2.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању – по хитном поступку;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку;

4.            Приједлог закона о високом образовању;

5.            Приједлог закона о обезбјеђивању квалитета у високом образовању Републике Српске.

 

6.            Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године у 15.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о електричној енергији;

2.            Приједлог закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

4.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској;

5.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;

6.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;

7.            Нацрт закона о факторингу;

8.            Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

9.            Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;

10.          Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствaреним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;

11.          Приједлог Пословника Народне скупштине Републике Српске.

 

7.            Одбор за привреду, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ (FIN˚ 90.345);

2.            Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку;

4.            Приједлог закона о електричној енергији;

5.            Приједлог закона о измјенма и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској;

6.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама;

7.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;

8.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;

9.            Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину.

 

8.            Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ (FIN˚ 90.345);

2.            Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској (FIN˚ 88484);

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама;

4.            Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину.

 

9.            Одбор за локалну самоуправу, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године са почетком у 18.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Велика сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали у надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о измјенaма и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској;

2.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;

4.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;

5.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;

6.            Нацрт закона о управној инспекцији.

 

10.          Одбор за политички систем, правосуђе и управу, одржаће сједницу у понедјељак, 15. јуна 2020. године са почетком у 18.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;

2.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

4.            Нацрт закона о управној инспекцији;

5.            Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

6.            Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;

7.            Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2019. годину;

8.            Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину;

9.            Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања.

 

11.          Одбор за здравство, рад и социјалну политику, одржаће сједницу у уторак, 16. јуна 2020. године са почетком у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;

2.            Приједлог закона о заштити менталног здравља;

3.            Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2019. године.

 

12.          Одбор за борачко-инвалидску заштиту, одржаће сједницу у уторак, 16. јуна 2020. године са почетком у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину.

2.            Пријелог закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;

3.            Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину.

 

13.          Одбор за заштиту животне средине, одржаће сједницу у уторак, 16. јуна 2020. године са почетком у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (сала 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама;

2.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;

3.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;

4.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине.

 

14.          Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор, одржаће сједницу у сриједу, 17. јуна 2020. године са почетком у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали  у надлежности Одбора:

1.            Годишњи извјештај Омбудмана за дјецу за 2019. годину;

2.            Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину;

3.            Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања.

 

15.          Одбор једнаких могућности, одржаће сједницу у сриједу, 17. јуна 2020. године са почетком у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали у надлежности Одбора:

1.            Приједлог закона о заштити менталног здравља;

2.            Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

3.            Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

4.            Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;

5.            Годишњи извјештај Омбудмана за дјецу за 2019. годину;

6.            Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину;

7.            Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања.

 

16.          Радно тијело Народне скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, одржаће сједницу у четвртак, 18. јуна 2020. године са почетком у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Десете редовне сједнице,  у надлежности Радног тијела:

1.            Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1.1 – 31. 12. 2019. године.