Народни посланик Давор Шешић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 30. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Након одласка у пензију као радник Министарства правде (радник казнено-поправне установе), Станојевић Гојко није добио отпремнину. Чак је и суд донио рјешење о извршењу ради запљене новчаних средстава.

               Да ли и када мислите исплатити овај новац раднику који је отишао у пензију прије двије године?
ОДГОВОР:

Број:08.040/052-2881/17

Датум: 10.05.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 30. марта 2017. године, посланичко питање које гласи:

„Након одласка у пензију као радник Министарства правде (радник казнено поправнне установе), Станојвић Гојко није добио отпремнину. Чак је и суд донио рјешењео извршењу ради запљене новчаних средстава. Да ли и када мислите исплатити овај новац раднику који је отишао у пензију прије двије године?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске  и предсједници Синдиката образовања, науке и културе, Синдиката радника унутрашњих послова, Синдиката управе и Синдиката правосуђа Републике Српске, дана 21.04.2017. године потписали су Меморандум о разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода. Наведеним Меморандумом је утврђен начин измиривања обавеза према запосленим у наведеним областима те је утврђено да се неутужене обавезе по основу отпремнина закЉучно са 31.12.2016. године, измире једнократно након исплате плате за мјесец април 2017. године; да се остале неутужене обавезе за период 2011-2014. година измире у двије рате и то након исплате плата за месец мај и мјесец јуни 2017. године према модалитету који договоре ресорна министарства и грански синдикат, а да се неутужене обавезе за период 2015-2016. година измире у 12 мјесечних рата уз могућност смањења броја рата уколико се за то обезбиједе средства.

Уколико се ради о радном спору на основу којег је надлежни суд донио правоснажну пресуду, исплата дуга врши се на основу Закона о утврђивању начина измирења унутрашњег дуга Републике Српске о чему Министарство правде нема евиденција.

С  поштовањем,

ДОСТАВИТИ:                                                         

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     
  2. А р х и в а                                                                                                      Антон Касиповић                                              

 

 

30.03.2017

Име посланика:

Сазив: 
9