Odluke

Npr. 09.08.2020
Npr. 09.08.2020
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Odluka o usvajanju Strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine 95/19 31.10.2019
Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godina 122/18 23.12.2018
Odluka o stavljanju van snage Odluke o predlaganju člana u Državnu Regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske 22/19 06.03.2019
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske 116/16 24.12.2016
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu 122/18 23.12.2018
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po Projektu izgradnje auto-puta Banjaluka - Doboj (Faza I) 15/15 18.02.2015
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske 20/19 06.03.2019

Pages