Zamjenik generalnog sekretara

Dubravko Jorgić

Datum rođenja: 
12.09.1980
Mjesto rođenja: 
Banja Luka
Prebivalište: 
Banja Luka

Rođen je 12.09.1980. godine, u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci.

Pripravnički staž počeo je odrađivati 2011. godine u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Nakon pripravničkog staža, zaposlen je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao viši stručni saradnik za poslove organa upravljanja. Obavljao je poslove pripremanja materijala i organizovanja sjednica, te izrade zapisnika sa sjednica Upravnog i Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, izrade pojedinačnih akata koje donosi direktor Fonda (odluke, rješenja i sl.), usklađivanja pravnih propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja i izrade normativnih akata Fonda.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac jednog djeteta.