Zajednička komisija

Verzija za štampanjePDF верзија

 

Zajednička komisija se formira od po pet prestavnika Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske;

Način formiranja dijela Zajedničke komisije uređuju Narodna skupština i Vijeće naroda svojim aktima (poslovnik)

Sjednicu Zajedničke komisije saziva, predsjedava i predlaže dnevni red predsjednik Narodne skupštine ili predsjedavajući Vijeća naroda, i to naizmjenično: predsjednik Narodne skupštine u periodu od 1. januara do 30. juna,  a predsjedavajući Vijeća naroda od 1. jula do 31. decembra svake godine u mandatnom periodu;

Zajednička komisije odluke donosi konsenzusom;

Zajednička komisije usaglašava tekst zakona, drugih propisa i akata koje je usvojila Narodna skupština, ako isti spadaju u pitanja vitalnog interesa ili su na iste uloženi amandmani na koje saglasnost nije bila moguća u Vijeću naroda;

Ukoliko Zajednička komisija postigne saglasnost, smatra se da je akt usvojen i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske.

Ukoliko Zajednička komisija ne postigne saglasnost, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu - Vijeću za zaštitu vitalnog interesa da donese konačnu odluku da li se predmetni zakon, amandman, drugi propisi i akt odnosi na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda.

Ukoliko Ustavni sud - Vijeće za zaštitu vitalnog interesa donese pozitivnu odluku o vitalnom interesu, taj zakon se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru; a ukoliko se Sud odluči da se predmetni zakon ne odnosi na vitalni interes, smatra se da je zakon usvojen i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

Članovi odbora:

  • Nenad Stevandić, član
  • Anja Ljubojević, član
  • Nataša Radulović, član
  • Mirsad Duratović, član
  • Aleksandar Trninić, član

Kontakt: