Kolegijum

Verzija za štampanjePDF верзија

Poslovnik Narodne skupštine

Član 34.

Članovi Kolegijuma Narodne skupštine su: predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine, predsjednici klubova poslanika i predstavnici poslaničkih grupa.

Na sjednici Kolegijuma Narodne skupštine učestvuje generalni sekretar Narodne skupštine, a po pozivu predsjednika Narodne skupštine, sjednici mogu prisustvovati, predstavnici Vlade Republike Srpske, predsjednici radnih tijela Narodne skupštine, zaposleni radnici stručne službe Narodne skupštine i drugi učesnici.

Sjednice Kolegijuma su javne.

Sjednice Kolegijuma, prije sazivanja, a po potrebi i prije održavanja svake sjednice Narodne skupštine, saziva i vodi predsjednik Narodne skupštine.

Obrazloženu inicijativu za saziv sjednice Kolegijuma, može podnijeti svaki član Kolegijuma Narodne skupštine.

Na zahtjev kluba poslanika, predsjednik Narodne skupštine saziva sjednicu Kolegijuma, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kolegijum utvrđuje:

- usaglašeni prijedlog dnevnog reda, datum i vrijeme trajanja zasjedanja Narodne skupštine,

- orijentacioni raspored rada Narodne skupštine za period od najmanje dva mjeseca, koji sadrži dane u kojima su planirane sjednice Narodne skupštine i dane kad je planirano zasjedanje radnih tijela Narodne skupštine;

- prijedlog broja mjesta u radnim tijelima, sa prijedlogom predsjednika radnih tijela, koja pripadaju pojedinim poslaničkim klubovima, poslaničkim grupama i poslanicima koji nisu u sastavu poslaničkih klubova i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini,

- orijentacioni raspored stalnih termina zasjedanja stalnih radnih tijela Narodne skupštine,

- prisustvo najavljenih gostiju na skupštinskom zasjedanju i odlučuje o njihovom učešću u radu istog.

Kolegijum odlučuje o prijedlogu predlagača zakona da se obavi prethodna rasprava zakona.

Kolegijum Narodne skupštine razmatra pitanja i inicijative poslanika koji se odnose na rad Narodne skupštine. O stavovima Kolegijuma koji se odnose na pitanja i inicijative predsjednik Narodne skupštine obavještava poslanike.

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine je punovažna ako joj prisustvuju predsjednici klubova poslanika čiji članovi predstavljaju više od polovine svih poslanika u Narodnoj skupštini.

Ako sjednica Kolegijuma Narodne skupštine i po drugom sazivanju nije punovažna, a radi se o hitnim predmetima, odluke iz nadležnosti Kolegijuma Narodne skupštine donosi predsjednik Narodne skupštine.

U slučajevima kada Kolegijum Narodne skupštine odlučuje, odluka je donesena ako prijedlog prihvate predsjednici poslaničkih klubova, čiji članovi predstavljaju više od polovine svih poslanika u Narodnoj skupštini.

Većinsku volju Kolegijuma Narodne skupštine potvrđuje predsjednik Narodne skupštine.