Prijedlog dnevnog reda 18. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
28.09.2021

1.    Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
2.    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
3.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
4.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske - po hitnom postupku;
5.    Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;
6.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja;
7.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
8.    Nacrt zakona o fiskalizaciji;
9.    Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;
10.    Nacrt zakona o obrazovanju odraslih;
11.    Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti;
12.    Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske;
13.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;
14.    Program fiskalne konsolidacije;
15.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;
16.    Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“;
17.    Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske gospodina Denisa Šulića - prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;
18.    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
19.    Izvještaj Odbora za boračko – invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko – invalidske zaštite u Republici Srpskoj“;
20.    Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:
a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;
  b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 – 31.12.2020. godine;
21.    Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
22.    Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:
a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
     b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od  
         01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
  v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike   
      Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
23.    Izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:
a) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;
b) Izvještaj o radu Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;
v) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske
    o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
24.    Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu;
25.    Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
26.    Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:
a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine;
b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;
27.    a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u  organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;
    b) Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2020.    godinu;
  28. Izbor i imenovanja.