Usvojeni Dnevni red 22. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
31.05.2022

    Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
    Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022 godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022.  godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj -  po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma – po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti;
    Prijedlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;
    Prijedlog zakona o audio-vizuelnim djelatnostima;
    Prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
    Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima;
    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
    Prijedlog zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;   
    Nacrt zakona o političkim strankama Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala;
    Nacrt Porodičnog zakona;
    Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske;
    Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju;
    Nacrt zakona o metrologiji u Republici Srpskoj;
    Nacrt zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj;
    Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu;
    Кonsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1-31.12.2021. godine;
    Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu;
    Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Кomisije za koncesije Republike Srpske za 2021. godinu;
    Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2021. godinu;
    Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1.1.-31.12.2021. godine;
    Izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1-31.12.2021. godine;
    Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
    Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Hašani“ po skraćenom postupku;
    Prijedlog odluke o usvajanju zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“.
    Izbor i imenovanja.